אביטל ענבר

0145

לשרה,

תודה ענקית, התמונות מדהימות שאין מילים!!
אני רוצה להגיד שבחירת צלמת לתמונות היריון היה דבר לא קל מלווה בחיפוש לא קצר ואנחנו כל כך בטוחים
שעשינו את הבחירה הנכונה.
היה כל כך כיף והתוצר הסופי השאיר אותנו עם פה פעור!! אז שוב תודה ענקית, ניפגש בהיריון הבא!

אביטל ויהודה
23.9.14